Η ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής, του μαζικού Μάρκετινγκ και του Εμπορίου, εξάλειψαν την πατροπαράδοτη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον Πελάτη του. Με αυτόν τον τρόπο, εξαφανίστηκε και η δυνατότητα να παρουσιάζονται οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών, πρόσωπο με πρόσωπο με τον προμηθευτή. Το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει η Επιστημονική Ομάδα της EUROACTION A.E. μέσω της έρευνας αγοράς, εφαρμόζοντας αρχές του σύγχρονου marketing, επικεντρώνοντας στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών.

Αν υπάρχει ένας παράγοντας που να καθορίζει περισσότερο από κάθε άλλον την επιτυχία μιας επιχείρησης, αυτός είναι οι αποφάσεις. Προκειμένου, όμως, να είναι σε θέση να δει κανείς και να πάρει τις σωστές αποφάσεις, χρειάζεται σαφώς διαίσθηση, εμπειρία, αλλά πάνω απ’ όλα, χρειάζεται γνώση. Γνώση που να προκύπτει από πραγματικά δεδομένα και διερεύνηση της αγοράς σε βάθος.

Η EUROACTION A.E. έχει τα επιστημονικά εργαλεία μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας αγοράς, να παρέχει στον επιχειρηματία αυτή τη γνώση χτίζοντας έτσι, μια αμφίδρομη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του ίδιου και των πελατών του.

Ο επιχειρηματίας του 21ου αιώνα, με την υιοθέτηση της φιλοσοφίας και των αρχών της έρευνας αγοράς, θα είναι σε θέση να έχει μια έγκαιρη ροή πληροφόρησης του τι συμβαίνει στην αγορά, έτσι ώστε να αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές του.

Η EUROACTION A.E., έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον επιχειρηματία να εντοπίσει τα κενά της αγοράς, δηλαδή τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού, που δεν έχει ικανοποιηθεί, να μετρήσει τη δύναμη της αγοράς στόχου -Target Market-, ώστε να αποφασίσουν από κοινού για προϊόντα και υπηρεσίες και τον τρόπο που αυτά θα μεταφερθούν στον καταναλωτή στόχο.