Μελέτη Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την λειτουργία της, ιδιαίτερα δε σήμερα εν μέσω της οικονομικής ύφεσης που διανύει η

Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study)

Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό

Μελέτη Βιωσιμότητας

Η σύνταξη μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα συνέχισης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά πόσο το συγκεκριμένο επιχειρηματικό

Μελέτη Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Η έννοια κατοχής ακίνητης περιουσίας στη σημερινή εποχή, διαφέρει κατά πολύ από την έννοια που είχε μερικές δεκαετίες πριν. Αιτία αποτελεί η σημαντική φορολόγηση της,

Μελέτη Αναδιάρθρωσης και Επανασχεδιασμού Τραπεζικού Δανεισμού

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας

Mελέτη Αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης Επιχείρησης

Η χώρας μας διανύει το 6 έτος οικονομικής ύφεσης, το οποίο έχει σημειώσει, ως προς τον επιχειρηματικό κόσμο, σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων,

Έρευνα μυστηριώδους Πελάτη

Η έρευνα μυστηριώδους πελάτη είναι ένα απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης κάθε επιχειρηματικού κλάδου. Περιγράφει τη σχέση του πελάτη και της

Έρευνα Αγοράς

Η ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής, του μαζικού Μάρκετινγκ και του Εμπορίου, εξάλειψαν την πατροπαράδοτη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον Πελάτη του. Με αυτόν

Marketing Plan

Η EUROACTION Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε φορείς του Δημοσίου, σε ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και σε ιδιώτες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καλύπτοντας

Financial Co- 0rdination Forecasting

Η εταιρία μας έχοντας γνώση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα μία μικρομεσαία επιχείρηση, έχει συνθέσει μια επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από οικονομολόγους, τραπεζικούς

Business Plan

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Πρόκειται για μια γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου

Banking Transactions Management

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας,