euroactionuser

/euroactionuser

About euroactionuser

This author has not yet filled in any details.
So far has created 40 blog entries.

Mελέτη Αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης Επιχείρησης

Η χώρας μας διανύει το 6 έτος οικονομικής ύφεσης, το οποίο έχει σημειώσει, ως προς τον επιχειρηματικό κόσμο, σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς οι περισσότερες αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των πωλήσεων, αύξηση του κόστους λειτουργίας και συνθήκες πίεσης, οι οποίες υποδαυλίζουν όχι μόνο την μελλοντική τους εξέλιξη, αλλά και την παρούσα βιωσιμότητα τους.

Η

Έρευνα μυστηριώδους Πελάτη

Η έρευνα μυστηριώδους πελάτη είναι ένα απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης κάθε επιχειρηματικού κλάδου. Περιγράφει τη σχέση του πελάτη και της επιχείρησης σας και δίνει μια πλήρη εικόνα για το πως βλέπουν οι πελάτες την επιχείρηση, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που του προσφέρονται. Επίσης η έρευνα

Έρευνα Αγοράς

Η ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής, του μαζικού Μάρκετινγκ και του Εμπορίου, εξάλειψαν την πατροπαράδοτη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον Πελάτη του. Με αυτόν τον τρόπο, εξαφανίστηκε και η δυνατότητα να παρουσιάζονται οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών, πρόσωπο με πρόσωπο με τον προμηθευτή. Το συγκεκριμένο κενό έρχεται να καλύψει η Επιστημονική Ομάδα

Marketing Plan

Η EUROACTION Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε φορείς του Δημοσίου, σε ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και σε ιδιώτες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καλύπτοντας τις ανάγκες τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που απαιτούν λύσεις, αλλά και αναπτύσσοντας συνέργιες και υποδεικνύοντας αναπτυξιακές προτεραιότητες με γνώμονα τη μελλοντική τους αξιοποίηση.

Ειδικότερα μέσω του πλάνου ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα :

Ανάλυσης

Financial Co- 0rdination Forecasting

Η εταιρία μας έχοντας γνώση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα μία μικρομεσαία επιχείρηση, έχει συνθέσει μια επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από οικονομολόγους, τραπεζικούς και Νομικούς, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη μηνιαία χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την πρόγνωση μηνιαίου ή ετήσιου χρηματοοικονομικού κενού, αποσκοπώντας αφενός στην πρόληψη του

Business Plan

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Πρόκειται για μια γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον.

Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς, όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που

Banking Transactions Management

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας, λόγω σημαντικής μείωσης της ρευστότητας των τραπεζών, οι χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις είναι περιορισμένες, ενώ παράλληλα έχουν ελαχιστοποιηθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις.

Η EUROACTION

Ποιοι είμαστε

Βασικό συστατικό της επιτυχημένης πορείας και ανάπτυξης της EUROΑCTION Α.Ε. αποτελούν οι άνθρωποι της. Το στελεχιακό δυναμικό της αποτελείται από καταρτισμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και φορέων αλλά και στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υλοποίηση επενδυτικών έργων.

Στελέχη μας είναι:

Οικονομολόγοι
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τοπογράφοι
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Περιβαλλοντολόγοι
Νομικοί
Κοινωνιολόγοι

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και του

Πώς δουλεύουμε

Με άξονα τις σύγχρονες τάσεις που απαιτούν εξειδίκευση και πλήρη κάλυψη των αναγκών των φορέων και των επιχειρήσεων, η EUROACTION διαθέτει στελέχη και συνεργάτες με ποικιλία γνώσεων και εμπειριών, που εγγυώνται το αποτέλεσμα. Με τη μέθοδο της εξειδίκευσης και στη βάση της πλήρους κάλυψης του φορέα ή της επιχείρησης, επιτυγχάνεται:

Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στον φορέα

Μάθε για εμάς

Από τη στιγμή που ιδρύθηκε το 2007, ως μετεξέλιξη της εταιρίας Action and Partners, μέχρι και σήμερα, η EUROACTION A.E. δρα και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Σήμερα, διαθέτει ένα δίκτυο γραφείων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κιλκίς με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα αλλά και

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ