Ο τραπεζικός δανεισμός ανέκαθεν υπήρξε μοχλός ανάπτυξης δραστηριότητας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και ενώ διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης της οικονομίας, λόγω σημαντικής μείωσης της ρευστότητας των τραπεζών, οι χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις είναι περιορισμένες, ενώ παράλληλα έχουν ελαχιστοποιηθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις.

Η EUROACTION A.E. στηρίζοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση έχει δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων αποτελούμενη από έμπειρους, εν ενεργεία, Τραπεζικούς, Νομικούς και Οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όλες της μηνιαίες τραπεζικές συναλλαγές τη επιχείρησης σας, δανειακές και καταθετικές, όπως και όλο το Νομικό πλαίσιο της συνεργασίας της επιχείρησης σας με την εκάστοτε συνεργάτιδα τράπεζα.

Στα πλαίσια αυτά

  • Γίνεται μηνιαίος έλεγχος της κίνησης των αλληλόχρεων λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η ορθή εφαρμογή των επιτοκίων χρηματοδότησης που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην εταιρεία και την τράπεζα, ενώ εντοπίζονται πιθανά λάθη, αστοχίες και πλεονάζοντα έξοδα που βαρύνουν την επιχείρηση.

  • Γίνεται έλεγχος των συμβατικών συμφωνιών που έχουν εκπονηθεί ανάμεσα στην τράπεζα και την επιχείρηση και των παρεχόμενων εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί.

  • Γίνεται έλεγχος της ορθής λειτουργίας των χρηματοδοτικών ορίων που έχουν δοθεί στην ευχέρεια της επιχείρησης με παρακολούθηση της μέγιστης αξιοποίησης καθώς και της ανανέωσης ή λήξης αυτών .

  • Υποδεικνύονται ευκαιρίες μέγιστης αξιοποίησης των παρεχόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της επιχείρησης.

  • Καθοδηγείται η προετοιμασία του φακέλου που υποβάλλεται στην τράπεζα για την έναρξη ή ανανέωση του ορίου χρηματοδότησης μιας επιχείρησης.

  • Συντάσσονται οι κατάλληλες επιστολές που συνοδεύουν το εκάστοτε αίτημα της επιχείρησης προς την συνεργαζόμενη τράπεζα.

Η καθοδήγηση του πελάτη γίνεται μέσα από τακτές συναντήσεις καθώς και από γραπτά Reports τα οποία καταγράφουν τα δεδομένα και παραδίδονται στον επιχειρηματία συνοδευόμενα από προτάσεις για τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση του πρέπει να δράσει προκειμένου να προστατεύσει και να αξιοποιήσει προς όφελος της την τραπεζική χρηματοδότηση.