Νέα

/Νέα

ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας

ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας

ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων ολοκλήρωσης των αλυσίδων αξίας προϊόντων / υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους 9 Εθνικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και έχουν ως επίκεντρο κλάδους της μεταποίησης. Στοχεύει επίσης στην επίτευξη ισχυρών καθετοποιημένων συνεργειών και οικονομιών κλίμακας σε

ΔΡΑΣΗ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση αφορά στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα και Τουρισμός (ΚΑΔ 55.10).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές

Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός για τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ

Υπεγράφη  από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κώστα Βαρλαμίτη, την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ του Υπουργείου, Ευγενία Φωτονιάτα, και τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ, Θωμά-Φωκίωνα Αλγιανάκογλου, η σύμβαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (escrow account). Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης υλοποιείται στην

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής προτάσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8/7/2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», την τελευταία από τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με την υποβολή 46.987 αιτήσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα

Χωρίς εγγυητική οι προκαταβολές για το ΕΣΠΑ

Την απαλλαγή των δικαιούχων του ΕΣΠΑ από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής προκαταβολής, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, μετά την συναντησή του με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κ. Βαρλαμίτη.

Όπως προέκυψε από την συνάντηση, στο εξής οι δικαιούχοι του ΕΣΠΑ θα μπορούν να παίρνουν προκαταβολή μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών, απαλλάσσοντας τους από την

Επιτυχημένη Παρουσία της Euroaction στην Έκθεση Polis 2015

Συμμετοχή της Euroaction στην 10η Polis

Η Euroaction Α.Ε. θα είναι παρούσα το τετραήμερο 12-15 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Polis 2015. Το Περίπτερο 13 stand 02 θα φιλοξενήσει το προσωπικό της Euroaction, που θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει μέρος των έργων της, της επιτυχημένης πορείας της αλλά και των επερχόμενων σχεδίων της.

Η Διεθνής Έκθεση