Υπηρεσίες

/Υπηρεσίες

Υποστήριξη σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς

Η Euroaction, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την διενέργεια και υποβολή προσφορών σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμού καθώς και, το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσφέρει μία νέα υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης επιχειρήσεων για την υποβολή προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για την

Συμβουλευτική & Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης – Επιδοτήσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων

Η EUROACTION A.E. αναλαμβάνει τη διοργάνωση συνεδρίων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον επιστημονικό, πολιτιστικό τομέα, επιδεικνύει πάντοτε επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου και δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες για να μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να σας εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα που αναζητάτε με επιτυχία, σε κάθε επιπέδου συνέδριο, ημερίδα, σεμινάριο, event, εκδήλωση.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της EUROACTION Α.Ε. αφορούν:

Οργάνωση ημερίδων

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων

Η Euroaction διαθέτει την εμπειρία για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου δυναμικού του φορέα σας μέσα από ένα εύρος υπηρεσιών που παρέχει:

Ανάλυση & Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων & Επιχειρησιακών Ερευνών
Μελέτες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εύρεση, κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού
Εξεύρεση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού
Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και

Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, είναι η διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Όλοι οι οργανισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Τεχνική Υποστήριξη – Δημόσιος Τομέας

Η EUROACTION Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικά με το Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων του Δημοσίου με τη στενή έννοια του όρου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε:

Σχεδιασμό & Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Επενδυτικών