Portfolio

/Portfolio/

Border Act

Border Act logo

Biodiversity of the Rhodopes and Vistonida Lake – Datum for Economic Rise through Active Cooperation of the Territories

Το έργο Border Act είχε ως αντικείμενο την προώθηση του οικοτουρισμού με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας. Το έργο επικεντρώθηκε στις προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους “Soskuchanski Dol” και της λίμνης Βιστωνίδας και αποσκοπούσε στην προστασία, την αποτελεσματική διαχείριση και την προώθηση αυτών των περιοχών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξιοποίησης των ευκαιριών του οικοτουρισμού.

Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε ένα Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών (Visitors Info Center) και μία ξύλινη γέφυρα μήκους 450 μέτρων για την πρόσβαση σε παρατηρητήριο πουλιών στη λίμνη Βιστωνίδα, αποκαταστάθηκε η διαδρομή στο «Φαράγγι των Καταρρακτών» στη Βουλγαρία και έλαβε χώρα μία ενεργή και πολύπλευρη καμπάνια προώθησης και δημοσιότητας του έργου που περιελάβανε αποστολή Δελτίων Τύπου, έντυπο ενημερωτικό υλικό, συνεντεύξεις τύπου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, εκθέσεις κτλ.

Συμβολή

Η Euroaction παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου στο Δήμο Αβδήρων, ενώ ανέλαβε και την υλοποίηση μία σειρά δράσεων που αφορούσαν στην προβολή και δημοσιότητα του έργου (ανάπτυξη ιστοσελίδας, συνεντεύξεις τύπου, συνέδριο), την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα τουρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

AGRO_LESS

Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs

To έργο AGRO_LESS αφορά στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων για πρακτικές γεωργίας μειωμένων εισροών σε τρεις πυλώνες: άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση που προσφέρει η υιοθέτηση πρωτοκόλλων μειωμένων εισροών συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας έγκειται στον προσδιορισμό, μέσω σύγχρονων εργαλείων παραγωγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, της χωρικής παραλλακτικότητας του αγρού (ζωνοποίηση), με αποτέλεσμα την αποφυγή υπέρμετρης εφαρμογής εισροών με θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στην οικονομία.

Η βιωσιμότητα της προσπάθειας αυτής επικυρώνεται από την προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο του έργου να διευρυνθεί η πιθανότητα δημιουργίας αγροτικού προτύπου που θα πιστοποιεί πρωτόκολλα πρακτικής μειωμένων εισροών με σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων, την ιχνηλασιμότητα τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στις αγορές.

Συμβολή

Η Euroaction παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώ ανέλαβε και την εκπόνηση μίας τεχνικής μελέτης για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας στην  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και μίας μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τη μελλοντική εφαρμογή της γεωργίας μειωμένων εισροών στην περιοχή.

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

Nebsoc

Neighborhood Social Planning and Development

Το έργο NebSoc επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις περιοχές παρέμβασης, σε Ελλάδα και Ιταλία. Με τη δημιουργία μιας ενιαίας στρατηγικής και για τις δύο χώρες, το έργο ενισχύει τόσο την οικονομική, όσο και την κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, δίνοντας έμπρακτα σε όλους τους κατοίκους, και ιδιαίτερα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, την δυνατότητα να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Στόχοι:

Το έργο, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες πληροφορικήςκαι επικοινωνίας(ICTs),έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες στις περιοχές παρέμβασης, επιχειρώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

 • Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών (όπως υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση)
 • Η βελτίωση των ζητημάτων κοινωνικής ένταξης στην περιοχή του προγράμματος, οδηγώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου
 • Η ελαχιστοποίηση των συνθηκών που αποκλείουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Η χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων, όπως GIS, ικανά να βελτιώσουν το σύστημα διάδοσης της πληροφορίας και να διευκολύνουν τις επικοινωνίες
 • Η δημιουργία δικτύων και κοινά πρωτόκολλα κοινωνικής ένταξης,
 • Η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας σε κοινωνικά ζητήματα (εργασία, υγεία, απασχόληση, εκπαίδευση κ.α)

Συμβολή:

Η EUROACTIONA.E. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της πρότασης και την εύρεση χρηματοδότησης του έργου. Σε επίπεδο υλοποίησης, η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου στο Δήμο Πατρέων (Επικεφαλής Εταίρος) καθώς και στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων.

Επιπλέον, η εταιρεία μας υλοποίησε ένα σύνολο δράσεων του έργων όπως ενδεικτικά:

 • Μελέτη σχετικά με αναγνώριση της κοινωνικής δυναμικής στην περιοχή της Πάτρας
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακής πύλη με ενσωματωμένες εφαρμογές κοινωνικού GIS και e-learning
 • Διοργάνωση τριήμερου εργαστηρίου σχετικό με θέματα της κοινωνικής ένταξης
 • Σύνταξη οδηγού καλών πρακτικών
 • Ανάπτυξη ενός σχεδίου κοινωνικής ένταξης και πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου αυτού
 • Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου: εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδίου, δημιουργία έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, προβολή στου έργου στα ΜΜΕ καθώς και διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης για το κοινό στην Ελλάδα
 • Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του έργου

Greece-Italy logo

Εταιρικό Σχήμα:

IT SPA TOURISM

Development of Spa Tourism in the border region with the use of innovative IT services

Το έργο “IT SPA TOURISM” αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τον ιαματικό τουρισμό συνοδευόμενο από υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας,ηλεκτρονικών κρατήσεων και εμπορικού κέντρου μετατρέποντας τις ιαματικές πηγές σε κέντρα τουρισμού υγείας.

Στόχοι:

 • Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης για άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους
 • Καταγραφή και ενοποίηση πληροφοριών τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης σε αυτές,
 • Δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για τις ιαματικές πηγές
 • Αύξηση –μακροπρόθεσμα- της απασχόλησης προσωπικού στις ιαματικές πηγές
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας και η μείωση της εποχικότητα των τουριστών

Διακρίσεις:

Το έργο IT SPA TOURISMπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την προώθηση καλών πρακτικών, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 2014, στην θεματική κατηγορίας «Πολιτισμός – Τουρισμός – Τοπικά προϊόντα» λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα του έργα και της συμβολής του στην ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.

Συμβολή:

Η EUROACTION A.E. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της πρότασης και την εύρεση χρηματοδότησης του έργου. Σε επίπεδο υλοποίησης, η εταιρεία μας παρείχε στον επικεφαλής εταίρο του έργου (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας) ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούσαν στην διαχείριση, το συντονισμό και την υλοποίηση του έργου.

Οι δράσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού μέσω τη αξιοποίησης συστημάτων e-health και e-tourism
 • Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδραστικής διαδικτυακής πύλης με ενσωματωμένα συστήματα e-tourism, e-health καθώς και σύστημα άμεσης ενημέρωσης και
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

WETLAB-USE

WETLAB-USE Network of referenceLabsassessingenvironmentalquality for wateruses

Αντικείμενο του έργου “WETLAB-USE”είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης των διεργασιών αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων και εναρμόνισής τους με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (WaterFrameworkDirective) με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών χρήσης νερού σε δημόσιους και ιδιωτικοί φορείς (ή ιδιώτες).

Συμβολή:

Η EUROACTION A.E. στο πλαίσιο του έργου “WETLAB-USE”ανέλαβε τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου από πλευράς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Επικεφαλής Εταίρος).

Επιμέρους δράσεις που υλοποίηση στο πλαίσιο του έργου αφορούν τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου και ψηφιακών εφαρμογών υποστήριξης χρηστών νερού η οποία υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: α) μελέτη εφαρμογής και ανάλυση απαιτήσεων, β) ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και γ) πιλοτική λειτουργία του συστήματος και εκπαίδευση χρηστών, καθώς και την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την καταγραφή της φέρουσας ικανότητας παρακολούθησης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και διεργαστηριακή μεθοδολογία βαθμονόμησης και αποσφαλμάτωσης των δεδομένων από δίκτυο τριών εργαστηρίων.

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

YMC(H)A

Youth Mobilization – Cultural Heritage and Athletic Valorization

Πυρήνας του έργου YMC(H)Aείναι η προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο με εγκαταστάσεις βιομετρίας στο Πανεπιστήμιο «Neofit Rilski» και το πρώτο μουσείο μπάσκετ στην Ελλάδα, από τον ίδιο το φορέα που έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ).

Το μουσείο μπάσκετ, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ και εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2013, διαθέτει πλούσια συλλογή η οποία αποτελείται από ιστορικά αθλητικά τεκμήρια του αθλήματος καθώς και σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές όπως οπτικοακουστικό υλικό και εικονικό παιχνίδι μπάσκετ.

Διακρίσεις:

Η επιτυχία του έργου γίνεται φανερή τόσο από τη μεγάλη προσέλευση νέων στο μουσείο μπάσκετ καθώς όσο και από τις διακρίσεις που έχει λάβει σε διεθνές επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο «Neofit Rilski» έλαβε το βραβείο“Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content” από την International Communication Union στο πλαίσιο τουWorld Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2015.

Συμβολή:

Η EUROACTIONA.E. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της πρότασης και την εύρεση χρηματοδότησης του έργου. Σε επίπεδο υλοποίησης, η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου από πλευρά της ΧΑΝΘ καθώς και την ανάπτυξη των διαδραστικών εφαρμογών που πλαισιώνουν τα εκθέματα του μουσείου.

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

TRIGGER

Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship

Το έργο “TRIGGER” έχει ως στόχο την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων με σκοπό την ενσωμάτωση 200 νέων επιστημών στην αγορά εργασίας της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας καθώς και την ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών που βασίζονται στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

Μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής, το έργο συμβάλει στη δικτύωση της θέσπισης και τη θέσπιση συνεργιών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας και στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Στόχοι:

 • Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής
 • Τόνωση της επιχειρηματικότητας
 • Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας προκειμένου να ενσωματωθεί η καινοτομία στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

Αποτελέσματα:

 • Δημιουργία μόνιμης και βιώσιμης δομής στήριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
 • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών για επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για δυνητικούς επιχειρηματίες
 • Ανάπτυξη θερμοκοιτίδας (εικονικής και φυσικής) που θα παρέχει καθοδήγηση σε νέους επίδοξους επιχειρηματίες

Συμβολή:

Η EUROACTIONA.E. παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργουστο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Επικεφαλής Εταίρος) και στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ).

Επιμέρους δράσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν:

 • Την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την ανάπτυξη αγοράς χρηματοδότησης
 • Την εκπόνηση μελέτης καταγραφής των επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή και των ευκαιριών για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων
 • Τη διοργάνωση Ανοιχτών Επιχειρηματικών Εργαστηρίων (OpenLabs)
 • Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης, ανάπτυξη του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων
 • Την υλοποίηση μέρους της λειτουργίας προ-θερμοκοιτίδας
 • Την υλοποίηση μέρους των δράσεων προβολής της δημοσιότητας του έργου (σύνταξη επικοινωνιακού σχεδίου, σχεδιασμός ιστοσελίδας έργου, διοργάνωση συνεδρίου)

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

ROADS

Re – enforce Optimal Actions and Development Strategies

Το έργο “ROADS” αφορά στην υλοποίηση δύο μικρής κλίμακας παρεμβάσεων για τη βελτίωση και τη διαπλάτυνση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου για την ενίσχυση των υποδομών μεταφοράς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, και την στήριξη της ανταγωνιστικότητας τους μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, από την ελληνική πλευρά, ο Δήμος Ωραιοκάστρου προέβη στη διαπλάτυνση του δρόμου Πεντάλοφος – Νεοχωρούδαπου συνδέεται με την Εγνατία Οδό, ενώ ο Δήμος GotseDelchevπροέβη σε εργασίας ανασκευής του δρόμου Breznica-Charka.

Η σπουδαιότητα του έργου γίνεται αντιληπτή εάν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των οχημάτων που διέρχονται από τη διασυνοριακή περιοχή,λόγω της βιομηχανικής φύσης της περιοχής καθώς και τα θετικά αποτελέσματα του έργου στην τοπική κοινωνία:

 • Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών
 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
 • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Βελτίωση της πρόσβασης για τουριστικούς και φυσικούς προορισμούς για περισσότερους από 110.000 πολίτες και τουρίστες
 • Αύξηση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή

Συμβολή: Η EUROACTIONA.E. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της πρότασης του έργου και την εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του. Επιπλέον, παρείχε την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

NTHESSIS

Network of Thermal Spring Sources as an Integrated System

Η τουριστική αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα και την π.Γ.Δ.Μ. βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο παρά τις ευεργετικές ιδιότητες των πηγών και τη φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο “NTheSSIS” έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του ιαματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – π.Γ.Δ.Μ. με κύριο άξονα τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Δικτύου Ιαματικών Πηγών και συνεργιών με φορείς και επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού.

Ο πυρήνας δράσεων του έργου περιλαμβάνει:

 • 3D Ψηφιοποίηση των ιαματικών πηγών του έργου
 • Workshopsπου απευθύνονται σε τοπικούς φορείς για την σπουδαιότητα των στρατηγικών παρεμβάσεων στον τουρισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών
 • Τουριστικός Άτλας των ιαματικών πηγών της διασυνοριακής περιοχής
 • Υπογραφή πρωτοκόλλου για την παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας

Στόχοι – Αποτελέσματα:

 • Τουριστική αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος
 • Ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής
 • Ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού
 • Ενίσχυση της τουριστικής εικόνας
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας των ιαματικών πηγών της διασυνοριακής περιοχής

Συμβολή:Η EUROACTIONA.E. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της πρότασης και την εύρεση χρηματοδότησης του έργου. Σε επίπεδο υλοποίησης, η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Επικεφαλής Εταίρος) και υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό λογοτύπου, newsletters, funpage, τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα το Θερμαλισμό, καθώς και την παραγωγή του τουριστικού Άτλα.

Επιπλέον, η εταιρεία μας ανέλαβε την ψηφιοποίηση  των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά, τη διοργάνωση επίσκεψης τουριστικών πρακτόρων καθώς και την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Interreg Wording_4C flag B

Εταιρικό Σχήμα:

IT PROTECTED

Management of riparian habitats and visitors, dissemination of knowledge and public awareness in the protected areas

Η ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών από το πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura και τη συνθήκη Ramsar, οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, τα κοινά προβλήματα, οι κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες που εστιάζουν στην προστασία, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του παρόχθιου φυσικού περιβάλλοντος και τον προστατευόμενων περιοχών  της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας οδήγησαν στην ανάπτυξη της πρότασης του έργου ITPROTECTED. Το έργο στοχεύει στην προώθηση των φυσικών πόρων, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών για την προστασία και τη βιωσιμότητα της άγριας ζωής και των οικοτόπων της διασυνοριακής περιοχής.

Πυρήνας του έργου είναι η παροχήτηλεματικών-τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες του Δέλτα Νέστου και του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, μέσω της χρήσης τερματικών (ψηφιακών οδηγών), τα οποία παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες, και περιέχουν πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό για τον κάθε οικότοπο καθώς και  της προβολής σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου εικόνας από τα δύο δέλτα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε ένα κέντρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης πτηνών, ένα παρατηρητήριο πτηνών, καθώς και ένα στέγαστρο αλόγων.

Συμβολή: Η Euroaction ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της πρότασης και την εύρεση χρηματοδότησης του έργου. Σε επίπεδο υλοποίησης, η εταιρεία μας παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου στο Δήμο Δέλτα (Επικεφαλής Εταίρος), στο Δήμο Χαλκηδόνος, στο Δήμο Νέστου και στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.

Επιπλέον, η Euroaction υλοποίησε με επιτυχία ένα ηλεκτρονικό παρατηρητήριο στο Δέλτα του Νέστου καθώς και στο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, το οποίοι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρατήρησης και περιήγησης, συνδυασμένο με προηγμένο τουριστικό οδηγό της ευρύτερης περιβαλλοντικής με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

InCommon

InCommon Logo

Fostering Cooperation and mobilization composing clusters

Το έργο InCommonέχει ως αντικείμενο την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας. Πυρήνας του έργου είναι η  προώθηση ενός καλαθιού προϊόντων σε κάθε περιοχή του έργου, και η υιοθέτηση ενός «λογότυπου ποιότητας» το οποίο συνοδεύει τα τοπικές επιχειρήσεις και προϊόντα τα οποία πληρούν ένα σύνολο κριτηρίων ποιότητας τα οποία προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του έργου. Οι επιχειρήσεις που φέρουν το λογότυπο ποιότητας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν παραδοσιακά τοπικά προϊόντα καθώς και παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής.

Φιλοδοξία αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία «περιοχών ποιότητας» (“qualityareas”) που θα ενισχύουν τα παραδοσιακά προϊόντα με στρατηγικό τρόπο, και οι οποίες με τη σειρά τους θα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη στρατηγικής με προσανατολισμό στην ποιότητα για τη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής του έργου
 • Προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού
 • Διασυνοριακή συνεργασία και ενίσχυση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

 Συμβολή:

Η EUROACTION A.E. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της πρότασης και την εύρεση χρηματοδότησης του έργου. Σε επίπεδο υλοποίησης, η εταιρεία μας ανέλαβε μία σειρά δράσεων, όπως:

 • Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό του καλαθιού παραδοσιακών αγαθών
 • Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση στρατηγικής διάδοσης του λογοτύπου ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων
 • Σύνταξη πρωτοκόλλου για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των τοπικών προϊόντων
 • Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ παραδοσιακών Συνταγών στην περιοχή
 • Διοργάνωση Ανοιχτού Συνεδρίου για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και συνταγών
 • Αξιολόγηση του έργου

Εταιρικό Σχήμα:

GEO PROMOTION

Joint framework for the provision of standardized services to Geotechnical engineers for (e)training on natural risks – civil protection and for promoting access to the labour market

Επίκεντρο του έργου GEOPROMOTION” είναι η ικανοποίηση των αναγκών της ελεύθερης αγοράς και η επίτευξη καλύτερων συντονισμένων δράσεων Πολιτικής Προστασίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ανθρώπινων πόρων (Γεωτεχνικοί) και την υποστήριξη της κινητικότητας των γεωτεχνικών επαγγελματιών στη διασυνοριακή περιοχή μέσω κοινής πρότυπης εκπαίδευσης και υπηρεσιών e-learning.

Συμβολή: Η Euroaction, στο πλαίσιο του έργου, ανέλαβε να αναπτύξει για λογαριασμού του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ένα Διαδικτυακό Γραφείο Διασύνδεσης για την προώθηση των γεωτεχνικών στην ελεύθερη αγορά το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Καθορισμός κοινών προτύπων ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Παροχή πρότυπων σεναρίων σταδιοδρομίας
 • Ανάπτυξη του Διαδικτυακού Γραφείου Διασύνδεσης
 • Πιλοτική εφαρμογή
 • Τελική ενεργοποίηση του Διαδικτυακού Γραφείου Διασύνδεσης

Το διαδικτυακό γραφείο διασύνδεσης είναι διαθέσιμο στη σελίδα: http://gd.geotee.gr/index.php/el/

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

CIVIL WATER

Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

Το έργο CIVILWATER στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων στον αστικό ιστό, την ορθολογικότερη αξιοποίηση των υπό εκμετάλλευση πόρων καθώς και το συνολικό επαναπροσδιορισμό τους στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης με την αξιοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.

Στόχοι: Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών προτύπων και τεχνικών εφαρμογής, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία,για τη βιώσιμη διαχείριση των δημοτικών υδάτων σε ανταπόκριση με τις Οδηγίες της Ε.Ε. και τις εθνικές νομοθετικές πράξεις, με απώτερο σκοπό τη μείωση του οικολογικού ίχνους της χρήσης υδάτων στις αστικές περιοχές.

Επιμέρους στόχοι του έργου:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογικών πρότυπων παρακολούθησης και χρήσης δημοτικών υδάτων σε ανταπόκριση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία
 • Η εφαρμογή μεθοδολογικών προτύπων στους δήμους μέσω της δημιουργίας αστικής υδροδότησης (σημεία γεώτρησης) και της εγκαθίδρυσης αυτοματοποιημένων συστημάτων για την παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, την έγκαιρη αναγνώριση διαρροών και ρυπαντικών στοιχείων, και την αποτελεσματική χρήση υδάτων.
 • Η αξιολόγηση υλοποίησης και επάρκειας των μεθοδολογικών προτύπων σε ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Η εγκατάσταση ενός διασυνοριακού υποστηρικτικού μηχανισμού για τη βιώσιμη χρήση των δημοτικών υδάτων.

Συμβολή: Η EUROACTIONA.E. παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Επικεφαλής Εταίρος).

Επιμέρους δράσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν ενδεικτικά: την ανάπτυξη Κοινών Μεθοδολογικών προτύπων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων Αστικών Περιοχών, τη δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών για το πόσιμο νερό (ΑΔΜΘ) καθώς και την Επιχειρησιακή Αξιολόγηση εφαρμογών ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών περιοχών και τις υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης των πιλοτικών συστημάτων (Δήμος Ωραιοκάστρου).

Capture

Εταιρικό Σχήμα:

ENERGEIA

Energeia Logo

Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising

Το έργο “ENERGEIA” εστιάζει στην ενίσχυση της συνιστώσας έρευνας και ανάλυσης γεωθερμικών συστημάτων μέσω πιλοτικών εφαρμογών και μέσω της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών λειτουργικής εφαρμογής και αποδοτικών τεχνοοικονομικών μοντέλων χρήσης πράσινης ενέργειας τόσο σε δημόσιο όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

Ο πυρήνας δράσεων του έργου περιλαμβάνει:

 • Το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την πιλοτική εφαρμογή δομώνπαραγωγής χαμηλής θερμοκρασίας γεωθερμικής ενέργειας και αβαθών γεωθερμικών συστημάτων
 • Την επιστημονική αξιολόγηση και έρευνα της γεωθερμικής ενέργειας ως πόρου για τη λειτουργία αγροτικού θερμοκηπίου & την κεντρική θέρμανση δημοτικού κτιρίου και τουριστικών υποδομών
 • Την ανάπτυξη τεχνοοικονομικών μοντέλων για γεωθερμικά συστήματα και εφαρμογές πεδίου
 • Την ανάπτυξη στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για τη δημιουργία Γεωθερμικού Πάρκου και ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για πιθανές επιχειρηματικές εφαρμογές

Στόχοι: Οι κυριότεροι στόχοι του έργου αναλύονται στους εξής:

 • Βελτίωση λήψης αποφάσεων σχετικά με τη δυνατότητα γεωθερμικών επιχειρησιακών εφαρμογών
 • Αυξημένη καθοδήγηση στη λειτουργική χρήση γεωθερμικών εφαρμογών
 • Προστασία των φυσικών πόρων
 • Οικονομικά οφέλη από τη χρήση γεωθερμικής ενέργειες

Συμβολή: Η EUROACTIONA.E. παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Επικεφαλής Εταίρος) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιμέρους δράσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν ενδεικτικά: το συντονισμό εγκατάστασης των υποδομών, την εκπόνηση μελετών για τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας και τη δημιουργία γεωθερμικού πάρκου, την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας και ενημερωτικού υλικού, καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης.

Capture

Εταιρικό Σχήμα: