Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 281 & Κύμης 8, ΤΚ 54655

Αθήνα: Ευριπίδου 16, ΤΚ 15562

Κιλκίς: Α. Παπανδρέου 14, ΤΚ 61100

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310425371

Fax: 2310425372

emaileuroaction@euroaction.gr