Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 281 & Κύμης 8, ΤΚ 54655

Αθήνα: Πανεπιστημίου 39, ΤΚ 10671

Κιλκίς: Α. Παπανδρέου 14, ΤΚ 61100

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 425371

Fax: 2310 425372

e-maileuroaction@euroaction.gr