ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ-2007-2013
ΕΣΠΑ 2007-2013
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2007-2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής
Read more.