Μάθε για εμάς

Από τη στιγμή που ιδρύθηκε το 2007, ως μετεξέλιξη της εταιρίας Action and Partners, μέχρι και σήμερα, η EUROACTION A.E. δρα και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Σήμερα, διαθέτει ένα δίκτυο γραφείων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κιλκίς με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, και κατέχει πλέον πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, βάσει του πελατολογίου και των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.

H EUROACTION Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, επιχειρεί καθημερινά να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων μέσω της Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και το διαρκή σχεδιασμό για την ανάδειξη μελλοντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. Η καινοτόμος σκέψη και η καθημερινή δημιουργική πρακτική αποτελούν συνειδητή στρατηγική επιλογή μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού εξειδίκευσης στόχων και προτεραιοτήτων που εγγυάται όχι μόνο την άμεση επίλυση αλλά κυρίως την πρόληψη προβλημάτων και αστοχιών.

Οι κύριοι τομείς δράσης της περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων για τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα, την εκπόνηση μελετών για την προστασία του περιβάλλοντος, την υποστήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής δραστηριότητας των ΟΤΑ, την ενασχόληση με προγράμματα πολιτισμού, ανάδειξης και προβολής των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, την υποστήριξη σε διαδικασίες εκτέλεσης, λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης έργων και μελετών, στον εξορθολογισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου, καθώς και τη νομική υποστήριξη των φορέων και των λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.