ΠΑΑ 2014-2020

PAA_LOGO
Δράση 4.3.1 Εγγειοβελτιωτικά έργα
Εγγειοβελτιωτικά έργα ΕΡΓΟ: Μέτρο 4 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για γεωργικά προϊόντα Το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά
Read more.
PAA_LOGO
Σύμβουλος Επικοινωνίας
Σύμβουλος Επικοινωνίας ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» ΕΡΓΟ: «Κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΠΑΑ 2014-2020 και εξειδίκευση του Σχεδίου
Read more.