Ποιοι είμαστε

Βασικό συστατικό της επιτυχημένης πορείας και ανάπτυξης της EUROΑCTION Α.Ε. αποτελούν οι άνθρωποι της. Το στελεχιακό δυναμικό της αποτελείται από καταρτισμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και φορέων αλλά και στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υλοποίηση επενδυτικών έργων.

Στελέχη μας είναι:

  • Οικονομολόγοι
  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
  • Τοπογράφοι
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Περιβαλλοντολόγοι
  • Νομικοί
  • Κοινωνιολόγοι

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και του εξωτερικού, με εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπληρώνει ένα δίκτυο συνεργατών και φορέων που εξειδικεύονται σε ένα ευρύ πεδίο υποστηρικτικών δραστηριοτήτων:

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Λογιστική Υποστήριξη
  • Τεχνική Υποστήριξη