Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων

Η Euroaction διαθέτει την εμπειρία για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Αξιοποίηση του Ανθρώπινου δυναμικού του φορέα σας μέσα από ένα εύρος υπηρεσιών που παρέχει:

  • Ανάλυση & Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων & Επιχειρησιακών Ερευνών
  • Μελέτες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εύρεση, κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού
  • Εξεύρεση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού
  • Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών βοηθημάτων & εγχειριδίων