Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων

Η EUROACTION A.E. αναλαμβάνει τη διοργάνωση συνεδρίων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον επιστημονικό, πολιτιστικό τομέα, επιδεικνύει πάντοτε επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου και δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες για να μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να σας εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα που αναζητάτε με επιτυχία, σε κάθε επιπέδου συνέδριο, ημερίδα, σεμινάριο, event, εκδήλωση.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της EUROACTION Α.Ε. αφορούν:

 • Οργάνωση ημερίδων – Συνεδρίων – Σεμιναρίων για λογαριασμό φορέων και επιχειρήσεων.
 • Εταιρική επικοινωνία και διαχείριση εταιρικής φήμης
 • Χρηματοοικονομική επικοινωνία (financial communications)
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Καλλιέργεια σχέσεων με ΜΜΕ και υπηρεσίες δημοσιότητας
 • Διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων και κρίσεων (issues and crisis management)
 • Προγράμματα κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης
 • Διαχείριση χορηγιών
 • Πολιτική επικοινωνία
 • Επικοινωνία με την τοπική ή την ευρύτερη κοινωνία (community relations)
 • Επικοινωνία με τον δημόσιο τομέα (public affairs & government relations)
 • Εκπαίδευση στελεχών – πελατών σε θέματα επικοινωνίας
 • Οργάνωση εκδηλώσεων (event marketing)