Υποστήριξη σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς

Η Euroaction, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την διενέργεια και υποβολή προσφορών σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμού καθώς και, το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσφέρει μία νέα υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης επιχειρήσεων για την υποβολή προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για την υποβολή προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποστήριξη του πελάτη για την προμήθεια του ειδικού εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη για την υποβολή προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμού

Το συγκριτικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών μας είναι:

  1. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του πελάτη και ακολουθεί επιτόπια υποστήριξη του πελάτη στην υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς σε πραγματικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που υποδεικνύεται από τον πελάτη
  2. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης παρέχετε στον πελάτη τηλεφωνική υποστήριξη ή/και υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης υπολογιστή