ΕΒΤΑΡ

Οι σημερινές πρακτικές τρύγου περιλαμβάνουν εκτεταμένη ανθρώπινη εμπλοκή όπως παρακολούθηση καθώς και ειδικευμένες χειρωνακτικές εργασίες. Ωστόσο, η ανθρώπινη εμπλοκή στον τρύγο φαίνεται να έχει φτάσει τα όριά της. Οι άνθρωποι συχνά αδυνατούν να εργαστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν επικρατούν άριστες συνθήκες για τρύγο, οι νέοι απομακρύνονται από την αγροτική ζωή και ειδικότερα από τον τρύγο λόγω δυσκολιών του φυσικού αντικειμένου, η αύξηση της ηλικίας των τρυγητών επιμηκύνει τον χρόνο συγκομιδής και ως εκ τούτου μειώνεται η ποιότητα των σταφυλιών που συγκομίζονται και τελικά μειώνεται η ποιότητα των παραγόμενων οινικών προϊόντων. Για τους προαναφερθέντες λόγους υπάρχει ανάγκη αξιόπιστης μηχανοποίησης του τρύγου. Βασικός στόχος του ΕΒΤΑΡ είναι η ανάπτυξη ενός «ευφυούς» τροχήλατου Αυτόνομου Ρομπότ για Τρύγο (ΑΡΤ) για μηχανοποιημένη υποστήριξη του τρύγου έτσι ώστε, αντί να συγκομίζονται γραμμές πρεμνών μαζικά, να συγκομίζονται επιλεγμένα σταφύλια από ολόκληρο το αμπέλι. Το ΑΡΤ άμεσα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Ελληνικής αμπελουργίας με δύο τρόπους: (α) την ποσοτική αύξηση και (β) την σταθερά υψηλή ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών και, κατ’ επέκταση, των οινικών προϊόντων, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής. Η τεχνογνωσία η οποία θα αναπτυχθεί με το ΑΡΤ μπορεί να επεκταθεί για άλλες αμπελουργικές εργασίες, π.χ. για ράντισμα, αλλά και πέραν της αμπελουργίας π.χ. στην ελαιοπαραγωγή.

Εταίροι

  1. Εργαστήριο ΑΜΑ του ΤΕΙ ΑΜΘ
  2. Οινοποιείο Κτήμα Παυλίδη
  3. Οινοποιείο Κτήμα NICO LAZARIDI
  4. Οινοποιείο Κτήμα Βίβλια Χώρα
  5. Εταιρία EURACTION AE.
  6. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ ΑΜΘ

Τεχνικό Παράρτημα Έργου

ΤΙΤΛΟΣ : Εξατομικευμένος Βέλτιστος Τρύγος με Αυτόνομο Ρομπότ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : ΕΒΤAΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Τ1ΕΔΚ-00300

Ακρωνύμιο πρότασης : ΕΒΤΑΡ

Τίτλος (Ελληνικά) : : Εξατομικευμένος βέλτιστος τρύγος με Αυτόνομο Ρομπότ

Τίτλος ( Αγγλικά) : Personalized Best Harvest with Autonomous Robot

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 997.292,70

Εταίροι:

Ιστοσελίδα Έργου: http://evtar.eu/