ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ_2014-2020
ΕΣΠΑ 2014-2020
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με
Read more.