Εταιρεία

«Προετοιμάζοντας το μέλλον»

Από τη στιγμή που ιδρύθηκε το 2007, ως μετεξέλιξη της εταιρείας της Action and Partners, μέχρι και σήμερα, η Euroaction δρα και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα. Το πεδίο δράσης μας είναι ευρύ και πολυδιάστατο χάρη στους ανθρώπους μας που επιχειρούν με συνέπεια και αξιοπιστία να αναδείξουν τις προτεραιότητές σας και να τις κάνουν πράξη. Στη Euroaction γνωρίζουμε τον τρόπο, δημιουργούμε την ανάπτυξη και υποστηρίζουμε την καινοτομία με έργα. Στα πλαίσια αυτά, η EUROACTION A.E. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, εστιάζοντας τόσο στα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, όσο και της επιχείρησης αλλά και στις δυνατότητες ή τις αδυναμίες, καθώς και στις προοπτικές και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η τελευταία .

Η επιστημονική ομάδα της EUROACTION A.E. εχει τη δυνατότητα επίσης, να προβεί σε μια διεξοδική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και στη συνέχεια να αναπτύξει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, αναδεικνύοντας όλες τις πιθανές διαθέσιμες επιλογές.

Η μελέτη Αναδιάρθρωσης και Εξυγίανσης μιας επιχείρησης περιγράφει με σαφήνεια την ακριβή εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η εταιρία, προσδιορίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και αναδεικνύει επιλογές λύσης με διάφορα σενάρια τα οποία παρέχει στην διάθεση του επιχειρηματία για πιθανή υιοθέτηση.

ΗEUROACTION A.E. στηρίζοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση έχει δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από έμπειρους, εν ενεργεία, Τραπεζικούς, Νομικούς και Οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την προσπάθεια του επιχειρηματία να αποδείξει στις τράπεζες, ότι μπορεί να ξεπεράσει τις σημερινές δύσκολες συνθήκες και να ανακάμψει, έχοντας ήδη σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του. Σε συνεργασία λοιπόν με τον επιχειρηματία, η EUROACTION A.E. έχει τη δυνατότητα να συντάξει ένα συγκροτημένο και εξειδικευμένο Business Plan, το οποίο να απευθύνεται αποκλειστικά στις χρηματοδοτούμενες τράπεζες. Η δημιουργία και εφαρμογή ενός Business Plan που επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία μιας εταιρίας, βελτιώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης απέναντι στην τράπεζα, αφενός διότι παρουσιάζει συγκροτημένα, ρεαλιστικά και επί του πρακτέου το σχέδιο της επιχείρησης για συνέχιση της λειτουργίας με ομαλή αποπληρωμή των οφειλών της και αφετέρου δίνει ένα σημαντικό εφόδιο στα τραπεζικά κλιμάκια για τη λήψη της απόφασης για ρύθμιση και ομαλή αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών, αφού με το Business Plan τεκμηριώνεται η απρόσκοπτη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης.